Skateskola

Vi har på olika sätt bedrivit nybörjarskateskola genom åren, det har varit enstaka tillfällen varje sommar där vi samlat en stor grupp och visat grunderna. Vi har nu breddat vår kunskap inom skateboard utveckling och utbildat oss i NPF-Skate, en satsning i samarbete med Sveriges Skateboardförbund och Riks-Idrotts förbundet där vi utför special anpassad utbildning för folk med Neuropsykiska funktionsvariationer(ADHD/AST/Touretts/Språkstörning). Skateboard är en perfekt sport för den som kan ha svårare att passa in i större grupper, här tävlar man inte mot någon annan än sig själv och alla utvecklas i sin takt och på sina egna premisser.